the Nordic pavilion at the Venice Biennale 26/8 - 21/11 2010.

20 Nov 2010

# 11 Multi wall

8_CUSTOMIZED WALL
This concept is a modulbased wall mounted as a snake between the different campers and housing extentions/spiketelt. The wall can be anything from a place to place flower pots, to buildt-in benches to clima shelter. Theese walls are also becoming the walls of the housing extentions/ spikertelt. This way a soft transition is created between the units, landscape and social zones.

8 comments:

  1. Ngày nay, trước sự phát triển của công nghệ việc sở hữu một chiếc laptop dần trở thành nhu cầu thiết yếu, phổ biến trong chúng ta. Nắm bắt được nhu cầu này, trong từng phân khúc thị trường khác nhau, http://laptopvtc.vn/ trung tâm VTC – Laptop cung cấp các loại laptop chính hãng nổi tiếng chẳng hạn như: APPLE, SONY, ACER, ASUS, DELL, HP, COMPAD, TOSHIBA, LENOVO, SAMSUNG, FUJITSU, GATEWAYS... đảm bảo luôn đáp ứng được cho mọi đối tượng người dùng cũng như môi trường sử dụng http://laptopvtc.vn/Trung-tam-Laptop-cu-gia-re-tai-Binh-Duong.

    ReplyDelete